[padding_spacer space_count=”20″]

Informace pro objednání nových pacientů na ortodontickou konzultaci

Zájem o ortodontickou léčbu vzrostl v posledních letech nejen u dětí a dospívajících, ale i u dospělých pacientů, kteří dříve takové možnosti neměli.

V současné době nepostačuje kapacita ortodontických ordinací poptávce snad nikde v České republice a není tomu  jinak ani u nás. Při snaze průběžně objednávat nové pacienty se velmi rychle kapacita ordinace na dlouhé měsíci zaplní, což je pro obě strany velice nepraktické. Systém pořadníků je snad ještě horší a nevyhovuje nikomu.

A proto jsme zvolili režim objednávání vždy v jeden konkrétní, tzv. „objednací den“. Termín nejbližšího objednacího dne Vám ráda sdělí sestřička na recepci  –  telefonní číslo  +420 / 466 613 222, +420 / 775 615 755 či je umístěn i na našich stránkách v sekci  aktuality. V tomto termínu však můžeme nabídnout pouze omezený počet míst, abychom dodrželi limity stanovené zdravotními pojišťovnami  a současně Vás či Vaše děti byli schopni kvalitně ošetřit.

Z tohoto důvodu nemůžeme objednávat nové pacienty do léčby e-mailem ale pouze telefonicky, nebo osobně.

Na první konzultační návštěvě budete seznámeni se stavem chrupu a poučeni o možnostech ortodontické léčby.  Prosím  přineste si  s sebou kartičku pojištěnce a doporučení k ortodontickému vyšetření typu K , které Vám vystaví Váš  praktický zubní lékař. Bez tohoto doporučení není vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Rozhodnete-li se při této konzultaci pro léčbu, dostanete termín vstupního vyšetření a doporučení na rentgenologické vyšetření chrupu. Při vstupním vyšetření budou provedeny otisky na studijní modely, zhotovena fotodokumentace, která je povinnou součástí dokumentace a není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Na základě vyšetření pacienta, analýzy modelů, vyhodnocení rentgenologického vyšetření a fotografické dokumentace Vám bude vytvořen léčebný plán, na jeho konzultaci budete objednáni při vstupním vyšetření. Zde podrobně probereme Vaši ortodontickou vadu, seznámíme Vás s dokumentací a navrhneme možné způsoby léčby, včetně načasování a praktických ukázek aparátů snímacích i fixních. Dozvíte se více o různých typech nabízených zámků a způsobu retence po ukončení léčby fixním aparátem. Bude čas i na Vaše dotazy.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu MUDr.Gabriela Bartheldiová.