[padding_spacer space_count=”20″]

Základní podmínkou kvalitní ortodontické terapie je správný léčebný plán, dle kterého budeme v průběhu léčby postupovat. K jeho vytvoření je nutné vstupní vyšetření pacienta, zhotovení modelů z otisků chrupu a dokumentační digitální fotografie, toto vše zhotovíme při vstupním vyšetření u nás v ordinaci  Jedná se o  povinnou součástí zdravotní dokumentace. Fotodokumentaci nehradí zdravotní pojišťovna, je hrazena pacientem.

Další povinnou součástí dokumentace je rentgenologické vyšetření – ortopantomogram a kefalometrický snímek, někdy je toto vyšetření doplněno rentgenem pravé ruky k určení skeletálního věku pacienta, všechny snímky Vám zhotoví na rentgenologickém pracovišti.

S detailně zpracovaným léčebným plánem Vás seznámíme a budete-li souhlasit, stává se závazným. Je problematické  léčbu v jejím průběhu měnit a žádat po lékaři, aby např. vadu léčil jen v jedné čelisti, nebo jiným typem aparátku. Nelze také odstoupit od plánovaných extrakcí stálých zubů či protetických zákroků, které byly na počátku léčby plánovány. Na druhé straně každý pacient je individuální a jako ve všech medicínských oborech, i v ortodoncii, se může léčba zkomplikovat. Lékař si proto vyhrazuje právo, po konzultaci s Vámi, léčebný plán v průběhu léčby doplnit a upravit. Všechny případné změny jsou prováděny s cílem co nejlepšího výsledku léčby.