Velmi nízká dávka záření

Planmeca ProMax® 3D

Přístroje Planmeca ProMax® 3D umožňují používat unikátní snímkovací protokol Planmeca Ultra Low DoseTM, díky kterému je možno pořizovat CBCT snímky s účinnou dávkou záření, která je nižší než při standardním 2D panoramatickém snímkování. Tento inovativní protokol je založen na sofistikovaných 3D algoritmech vyvinutých společností Planmeca a i při použití velmi nízké dávky záření zobrazuje velké množství anatomických detailů. Tento protokol lze aplikovat u všech velikostí voxelů a ve všech snímkovacích módech včetně endodontického. Použitím tohoto protokolu dochází ke snížení účinné dávky záření až o 75%.

Snímkování s velmi nízkou dávkou záření je vhodné pro mnoho klinických aplikací:

  • Stanovení množství kostní hmoty v okolí kořene
  • Lokalizace neprořezaného nebo retinovaného zubu před zákrokem
  • Definice ortodontických orientačních bodů pro cefalometrii
  • Pooperativní a následné snímkování v maxilofaciální chirurgii
  • Analýza dýchacích cest
  • Analýza dutiny ústní
  • Plánování v implantologii